در دنیای امروزی که جوامع به‌طور مداوم در معرض تغییرات شدید هستند رایانه‌ها می‌توانند سهم قابل‌توجهی در آموزش، یادگیری و مدیریت در مدارس را داشته باشند. به‌طورکلی هرچه ساختار یک نظام آموزشی پیچیده‌تر باشد، با توجه به این‌که در بخش‌های داخلی و خارجی آن به هماهنگی بیشتری نیاز است نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS) به‌عنوان یک شاخص مهم جهت انعطاف‌پذیری سیستم برای سرعت بخشیدن به فرایند‌ها و کمک به تصمیم‌گیری کارآمد و اثربخش برای رسیدن به اهداف پررنگ‌تر می‌شود، بنابراین نیاز است تا از سطوح ابتدایی توجه و بهره‌مندی از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای فرایندهایی مانند ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعاتی درباره ذینفعان و سایر افراد سازمانی گذر کنیم و از آن برای تقویت فرایندهای مدیریت و رهبری در سازمان‌ها، به‌ویژه نظام‌های آموزشی بهره ببریم؛ در این مقاله تلاش شده است تا بعد از ارایه تعاریفی از سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت به بیان کاربردها، مزایا، موانع و چالش‌های پیش‌روی بهره‌مندی از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در نظام‌های آموزشی پرداخته شود و با نتیجه‌گیری و بیان پیشنهاد‌هایی در این‌باره رهنمودهایی برای مدیران و رهبران آموزشی از مدارس تا دانشگاه‌ها فراهم آید.