درباره ما

امکانات ما

کاملا هوشمند

آموزش آنلاین

کادر مجرب

یادگیری فعال

بخشی از

قوانین ما

مدرسه محیطی مقدس، دارای حرمت است، و لازم است تا موارد احترام به این محیط و حرمت آن توسط همه افراد از جمله دانش آموزان و خانواده های محترم رعایت شود. مدرسه محل زندگی و خانه دوم دانش آموزان است. به همین دلیل رفتارهای کلیه افراد اعم از همکاران، خانواده ها، دانش آموزان و مراجعه کنندگان باید به گونه ای باشد که امنیت جسمی و روانی لازم  برای تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم شود. مدرسه دارای قوانین مدونیاست، که رعایت آن برای همه دانش آموزان، مربیان، سایر کادر، خانواده ها و کلیه مراجعه کنندگان، الزامی است. بخشی از اموال و تجهیزات موجود در مدرسه،‌ متعلق به مدرسه، و بخشی از آنها در تملک دانش آموزان است. بدین لحاظ رعایت حقوق آنها بر همه افراد ضروری است.