مهدی هاشمی

 

24 سال سابقه کار در مدارس تیز هوشان

فارغ التحصیل کارشناس شیمی

دبیر رتبه های برتر کنکور