استاد جواد ملک پور

آموزگار کلاس اول

با سابقه ی درخشان در پایه های مختلف ابتدایی خصوصا کلاس اول

تدریس در مدارس شاهد ،نمونه مردمی ،دولتی و غیردولتی

آشنایی با انواع فنون تدریس و …

مسلط به شعر و قصه گویی کودک